Polu-automatski stroj za varenje vreča

Stroj za varenje vreča.

  • dužina vrečice podešljiva: mm 1000 – 5000
  • max širina rukava: mm 1550
  • debelina folie: mikronov 40 – 60
  • brzina: Pol/min 2 – 3