Genesis Futura 40

Širok raspon strojeva sa rotacionim prstenom za omatanje i stabiliziranje tereta na paletama sa stretch folijom, pogodan za sve industrijske grane.
Serija strojeva za omatanje paleta sa stretch folijom Genesis Futura rade bez klizajućih električnih kontakata i imaju ekskluzivan sustav koji pokreće prednatezajući pogon valjaka pomoću baterija koje se pune za vrijeme pauze dok palete dolaze i odlaze s mašine. Ovo tehničko i vrlo inovativno rješenje, uz ukidanje svih tipičnih problema kliznih kontakata, također značajno smanjuje ukupnu težinu stroja i točno balansira rotirajuće mase.
To rezultira niskom potrošnjom električne energije, umanjuje potrebu za održavanjem, visoku pouzdanost i dug rok trajanja.
Nadalje, građevinska rješenja donesena su kako bi se smanjili troškovi prijevoza i vrijeme montaže dajući ekonomske prednosti za krajnjeg korisnika.

 

Sistemi za odmatanje folije:

-Nosač folije BSCSP – jedan motor na ploči sa baterijama, fiksno prednatezanje sa dodatnim setovima za promjenu postotka prednatezanja;

– Nosač folije USCSP/2 – dupli neovisni DC motor sa baterijama i dodatnim kondenzatorima, varijabilno prednatezanje.

Maksimalni kapacitet 100 paleta / h, ovisno o brzini linije i ukupnog broja omota palete sa folijom.