Primjeri izrađenih linija

Pakiranje automobilskih svjetila

Pakiranje proizvoda na podstavku od kartona stvara jednostavno i jeftino riješenje za zaštitu proizvoda koji se nakon omatanja stave u kartonske kutije. Zbog male težine svjetila potreban je bio razvoj inovativnih vodilica i transporta sa “bridge” jedinicom u centru horizontalne omatalice.

pakiranje-luci

 

 

 

PROJEKT: Zaštita namotaja metalne trake sa stretch folijom

sdr

Automatska linija preuzme novi namotaj od mašine za namatanje metalne trake i transportuje ga do mjesta pakiranja. Ulazni transporter na škarastom dizalom podesi visinu transporta stroju za omatanje koji zaštiti namotaj sa stretch folijom. Laki namotaji vrate se na ulaznu stranu na mjesto digitalne vage i prebace se na paletu, teži namotaji oduzimaju se sa izlazne linije.

 

PROJEKT: Linija za pakiranje drvenih panela, letvi…

picture-020

Potrebna je bila rekonstrukcija električnog ormara, zamjena PLC i servis strojnih dijelova horizontalne omatalice. Dodatni sistem transportera uključuje doziranje proizvoda sa dva ulaza i jednim izlazom.