Primeri vertikalnih ovijalnih linij

Avtomatsko vertikalno linijo je možno realizirati v obliki:

a) Standardne ovijalne linije z običajnimi transportnimi progami. Tip ovijalnega stroja prilagojen zahtevani produktivnosti in vrsti tovora na paleti.

b) ALI (NOVO) z “Inline Stretcher” inovativno ovijalno linijo:

Idealna in cenovno ugodnejša rešitev. Zaradi manjšega števila faz dela, se zmanjša potrebno število operaterjev, zato se investicija hitro povrne. Primerna za proizvodnje procese v eni etaži z eno ali več proizvodnjimi linijami in produktivnostjo do 50 palet/h. Rešitev zajema ureditev transporta palet do povijalne linije  in izvedbo povijalnega sistema

20160120_143223